Διαβάστε για μας

Ιστορικά

Το έργο της Βιβλικής Εταιρίας στην Ελλάδα έχει πολύ παλιά ιστορία, με ρίζες στα χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση του 1821! Η πρώτη μικρή προσπάθεια-ξεκίνημα έγινε στις 20 Ιουλίου 1819 στην Κέρκυρα. Πρόκειται για μια αντιπροσωπεία της Βρετανικής Βιβλικής Εταιρίας υπό την επωνυμία “Ιόνιος Βιβλική Εταιρία”, με πρόεδρο τον τότε πρόεδρο της Συγκλήτου του Νησιού, τον Εμμανουήλ Θεοτόκη. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα. Μετά από δέκα μέρες, μια άλλη αντιπροσωπεία της Εταιρίας άνοιξε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλλονιά. Πρόεδρος εκείνου του Γραφείου ήταν ο Επίσκοπος του νησιού. Τον επόμενο μήνα μια τρίτη αντιπροσωπεία έκανε την εμφάνισή της στη Ζάκυνθο, και ο Επίσκοπος του νησιού ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Εταιρίας εκεί. Τέλος, τον ίδιο μήνα, στις 20 Αυγούστου, ιδρύθηκε στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Βρετανικής Εταιρίας με πρόεδρο τον Επίσκοπο της πόλης. Εκείνη την εποχή τα Ιόνια Νησιά ήταν κάτω από τη βρετανική κατοχή, η οποία τους εξασφάλιζε την ασφάλεια της Βρετανίας και την ελευθερία του Συντάγματος του 1817.

Σκοπός - Δομή

Αποκλειστικός σκοπός της Βιβλικής Εταιρίας από κείνη κιόλας την εποχή, ήταν η διάδοση της Αγίας Γραφής, είτε των πρωτοτύπων κειμένων της είτε σε μετάφραση, σε φτηνές τιμές, που όλοι να μπορούν να πληρώσουν. Σταθερή πολιτική της Εταιρίας, επίσης από τα πρώτα κιόλας βήματά της, ήταν και είναι η συνεργασία με όλες τις χριστιανικές Ομολογίες (Ορθόδοξη, Καθολική, Διαμαρτυρόμενη) και η εξυπηρέτηση όλων των Εκκλησιών. Οι εκδόσεις της Βιβλικής Εταιρίας δεν περιλαμβάνουν δογματικές σημειώσεις ή σχόλια.

Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία δημιουργήθηκε το 1992, όταν έπαψε πλέον να υφίσταται η βρετανική αντιπροσωπεία, ως Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με δικό της Καταστατικό που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 22 Δεκεμβρίου 1992 και τροποποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2000. Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία ως Αστική Εταιρία αποτελείται από μία Γενική Συνέλευση 35 Μελών, στην οποία συμμετέχουν μέλη της Ορθόδοξης, της Καθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Η Συνέλευση εκλέγει ανά τριετία Διοικητικό Συμβούλιο με ανάλογη συμμετοχή μελών.

Μεταφράσεις

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών είναι και οι μεταφράσεις των πρωτοτύπων κειμένων της Αγίας Γραφής (εβραϊκό και κείμενο των Εβδομήκοντα για την Παλαιά Διαθήκη – αρχαίο ελληνικό για την Καινή Διαθήκη) σε όλες τις γλώσσες της γης. Για γλώσσες που δεν είναι καταγεγραμμένες, ειδικοί επιστήμονες καταγράφουν τους ήχους-φθόγγους των ιθαγενών, δημιουργούν αλφάβητο και γραπτή γλώσσα, και μεταφράζουν σ’ αυτήν έστω και ένα μικρό κομμάτι από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή ολόκληρη ή τμήματά της έχει μεταφρασθεί μέχρι σήμερα σε 2.538 γλώσσες και διαλέκτους. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν ακόμη γύρω στις 4.000 γλώσσες και διαλέκτους που μένει να μεταφρασθεί η Βίβλος.

Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία έχει προσφέρει ήδη στον ελληνικό λαό τρεις μεταφράσεις, σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα:

  • Μετάφραση της Αγίας Γραφής από τον αρχιμανδρίτη και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεόφυτο Βάμβα (1850).
  • Μετάφραση της Καινής Διαθήκης από ομάδα Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τον Βασίλειο Βέλλα (1967).
  • Μετάφραση ολόκληρης της Αγίας Γραφής στη δημοτική (1997) από ομάδα 12 Καθηγητών των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.