| Πολιτική Απορρήτου (Privacy Notice)

Τελευταία ενημέρωση: 09/2021

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ), του νόμου 4624/2019, ο οποίος ενσωματώνει τον Γενικό Κανονισμό στην ελληνική έννομη τάξη με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΑΠΔΠΧ).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η Εταιρία) χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με εσάς, σας επιτρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τη προέλευση και τη χρήση των πληροφοριών περιήγησης που συλλέγονται από τα Cookies καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την προαναφερόμενη ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες και υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρία και προστίθεται στους «Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις της Χρήσης» της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας.

Επομένως, αυτή η πολιτική είναι σημαντική για εσάς, που θέλετε να έχετε μια θετική εμπειρία και εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μας, και για εμάς, που θέλουμε να απαντήσουμε με ακρίβεια και πληρότητα στις ερωτήσεις σας και να λάβουμε υπόψη σας τις επιθυμίες σας.

 

Τι είναι οι προσωπικές πληροφορίες, ποιές από αυτές επεξεργαζόμαστε, και πως τις συλλέγουμε:

 

(α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

(β) Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που παρέχετε. Στη πρώτη στήλη αναγράφεται το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και στη δεύτερη ο τρόπος συλλογής τους:

 

Προσωπικά Δεδομένα

Τρόπος Συλλογής τους

 • ονοματεπώνυμο,

 • e-mail,

 • διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, χώρα, e-mail, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας),

 • στοιχεία λογαριασμού PayPal, η τραπεζικού λογαριασμού, αναλόγως του ποιος τρόπος πληρωμής επιλέγεται,

 • Τρόπος παράδοσης,

 • Στοιχεία για έκδοση τιμολογίου, εφόσον επιλέγεται από εσάς

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας

Σημειώνεται πως έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα στοιχεία που παράσχετε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και κατ’ επέκταση η αγορά.

 • e-mail (username),

 • κωδικός πρόσβασης (password),

 • ονοματεπώνυμο,

 • διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., χώρα)

 • κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Προαιρετικά:

 • δεύτερη διεύθυνση,

 • επωνυμία εταιρίας (εφόσον υπάρχει και απαιτείται),

 • σταθερό τηλέφωνο,

 • άλλες πληροφορίες που θα εξυπηρετήσουν τη χρήση του λογαριασμού σας, όπως πληροφορίες ή σχόλια που ενδεχομένως παρέχετε σχετικά με τη παραγγελία που πραγματοποιεί.

Άνοιγμα λογαριασμού, εφόσον πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο e-shop της Εταιρίας

 • ονοματεπώνυμο,

 • διεύθυνση,

 • κινητό τηλέφωνο

 • e-mail (προαιρετικά)

Άνοιγμα λογαριασμού, εφόσον πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή με τη βοήθεια πωλητή στο Κατάστημα της Εταιρίας:

 • e-mail 

Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων της Εταιρίας (newsletter)

Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας περί αποστολής newsletter όταν ολοκληρώνετε μια παραγγελία. Εμφανίζεται μήνυμα περί αποστολής newsletter. 

Επιπλέον, υπάρχει φόρμα ενημερωτικού δελτίου και φόρμα επικοινωνίας. 

Σημειώνεται πως παρέχετε με σαφή τρόπο τη συγκατάθεσή σας σχετικά με το αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Επίσης, μπορείτε οποτεδήποτε το θελήσετε να κάνετε unsubscribe, αποσύροντας έτσι τη συγκατάθεσή σας από το να τα λαμβάνετε.

 • ονοματεπώνυμο,

 • τρόπος επικοινωνίας

Αλληλεπίδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας.

υπάρχει σύνδεσμος παραπομπής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να πραγματοποιείται η παραγγελία απευθείας μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε και η εταιρία ζητά τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συμπίπτουν με όσα δίνει για παραγγελίες μέσω e-shop

Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, μέσω e-mail, φόρμας επικοινωνίας και τηλεφωνικά.

 

 

(γ) Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Αυτά είναι συνήθως δεδομένα σύνδεσης, πληροφορίες σχετικά με τη περιήγησή σας, δεδομένα τοποθεσίας κ.λπ. Στη πρώτη στήλη αναγράφεται το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και στη δεύτερη ο τρόπος συλλογής τους:

 • Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις σας, όπως τα προϊόντα που επισκέπτεσθε στο e-shop, τα είδη των newsletter που ανοίγετε, το περιεχόμενό τους,

 • Διάδραση σας μετά από κάθε αποστολή newletter,

 • Wishlist,

 • Προϊόντα που τοποθετείτε στο καλάθι σας και δεν ολοκληρώνετε την αγορά τους,

 • Χώρα προέλευσης σας,

 • Γλώσσα,

 • Ιστορικό παραγγελιών και αγορών σας, από τα οποία συνάγουμε τις προτιμήσεις σας,

 • Συχνότητα αγορών ανά είδος,

 • Αξία αγορών που αγοράζετε ή που σας ενδιαφέρουν,

 • Εποχή κατά την οποία αγοράζετε,

 • Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεσθε τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙΡ), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα,

 • Δεδομένα σχετικά με την ιστοσελίδα στην οποία μεταβήκατε μετά την αποχώρησή σας από την ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

Χρήση Cookies και παρεμφερών τεχνολογιών

 

(δ) Σημειώνουμε πως η Εταιεία μας δεν συλλέγει με κανέναν τρόπο ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως είναι δεδομένα που αφορούν στη φυλετική και εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

(ε) Η Εταιρία μας δεν τηρεί και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

(στ) Η κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική. Ωστόσο, εάν δεν μας παρέχετε όλες ή ορισμένες από τις ζητούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες.

Ποια είναι η νομική βάση και η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για να το πράξουμε.

Οι συλλογές προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται παρακάτω, πραγματοποιούνται μόνο διότι είναι (α) αναγκαίες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και να εκτελέσουμε τις παραγγελίες που έχετε θέσει, (β) απαραίτητες για το νόμιμο συμφέρον μας, και/ή (γ) αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την Εταιρία μας (νομικές βάσεις) είναι οι εξής:

 • Λήψη και διεκπεραίωση παραγγελιών, αποστολή προϊόντων στον τόπο που έχετε δηλώσει,

 • Επικοινωνία για ζητήματα που αφορούν τη πώληση προϊόντων της Εταιρίας μας,

 • Διαχείριση, διεκπεραίωση και επεξεργασία των πληρωμών συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας της οικονομικής συναλλαγής,

 • Εξυπηρέτηση σας ως μέλος της www.greekbibles.org με το άνοιγμα του Λογαριασμού.

 • Δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιο της Εταιρίας μας και την ανάλυση αυτής.

 • Ταυτοποίηση σας κάθε φορά που απαιτείται πρόσβαση στο λογαριασμό του.

 • Αποστολή εμπορικής επικοινωνίας μέσω newsletter, SMS, ή άλλων πολυμέσων που αφορά σε νέα της Εταιρίας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

 • Ανάλυση της συμπεριφοράς σας και κατανόηση των προτιμήσεών σας,

 • Άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σας κάθε φορά που συναλλάσσεται με το www.greekbibles.org είτε ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά ή και δια ζώσης στο φυσικό μας κατάστημα.

 • Κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας. Σημειώνεται, πως η Εταιρία μας δεν διαθέτει αυτοματοποιημένα μέσα διαφημίσεων.

 • Διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, όπως π.χ. της υπαναχώρησης, αντικατάστασης προϊόντος και διευκόλυνση της εξυπηρέτησής του μετά την ολοκλήρωση της πώλησης.

 • Ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας.

 • Ασφάλεια συναλλαγών.

 • Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως π.χ. διάθεση προϊόντων της Εταιρίας μας στην αγορά και βελτιστοποίησή τους, βελτίωση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος (e-shop), καθώς και προσαρμογή των εμπειριών σας στο e-shop.

 • Άλλοι σκοποί/νομικές βάσεις, για τα οποία θα σας ενημερώνουμε με ανανέωση της παρούσας πολιτικής και για τις οποίες θα μας παρέχετε την ρητή σας συγκατάθεση.

Σημειώνεται πως δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλον σκοπό, πλην αυτών που αναγράφονται ανωτέρω.

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Ως γενικός κανόνας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός και αν υποχρεωνόμαστε να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νόμιμες υποχρεώσεις μας, όπως φορολογικές μας υποχρεώσεις και λόγοι ασφάλειας της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργείτε Λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρόνο διατηρείται ο Λογαριασμός σας στη βάση δεδομένων της Εταιρίας. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας και ο Λογαριασμός σας στις βάσεις δεδομένων της  Εταιρίας μας, θα διαγραφούν μετά από αίτηση σας.

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να υποβάλετε ρητό αίτημα, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

Θεωρούμε ότι δεν χρησιμοποιείτε πια τον διαδικτυακό σας λογαριασμό εφόσον για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχετε πραγματοποιήσει καμία παραγγελία. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που μεταβληθεί κάποιο στοιχείο επικοινωνίας που μας έχετε κοινοποιήσει, θα πρέπει να μας ενημερώσετε, προκειμένου να έχουμε τα επικαιροποιημένα στοιχεία σας για τη πραγματοποίηση επικοινωνίας.

 Με ποιον/ποιους τα μοιραζόμαστε;

Η Εταιρία μας συνεργάζεται με άλλες εταιρείες προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί ομαλά σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της. Ειδικότερα, συνεργάζεται:

Α)  με εταιρία, η οποία φιλοξενεί και διαχειρίζεται το e-shop μας, εκτελώντας την επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις αναλυτικές μας εντολές, προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών και να λειτουργεί αποτελεσματικότερα την ιστοσελίδα μας. 

Β) με τρίτες εταιρείες ταχυμεταφοράς, οι οποίες διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν τις αποστολές των παραγγελιών που γίνονται τηλεφωνικά ή μέσω του e-shop μας, εισπράττοντας ταυτόχρονα τα χρήματα (σε περίπτωση επιλογής από εσάς της αντικαταβολής ως τρόπου πληρωμής) της παραγγελίας. Επίσης, οι εταιρείες αυτές, εκτελούν την παράδοση και παραλαβή των προϊόντων που επιθυμείτε να επιστρέψετε λόγω υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς.

Γ) με εταιρείες e-mail marketing, οι οποίες έχουν αναλάβει για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, την προώθηση σε εσάς των newsletters και ενημερωτικών e-mail. Οι εταιρείες αυτές διατηρούν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και e-mail για την προώθηση. Σημειώνεται, πως η εταιρία μας δεν διαθέτει αυτοματοποιημένα μέσα διαφήμισης εκτός από την υπηρεσία newsletter.

Δ) με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για την είσπραξη του τιμήματος των αγορών, σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής μέσω του e-shop την πληρωμή με κάρτα, PayPal ή τραπεζικό έμβασμα.

Ε) με παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε όσα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την δραστηριότητα τους, η οποία μεταξύ άλλων περιέχει: την εγγραφή στο e-shop, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της μεταξύ της εταιρίας μας και υμών σύμβασης αγοραπωλησίας και εν γένει την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας που κατά καιρούς φιλοξενεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την εξυπηρέτηση σας πριν και μετά τη πώληση, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας κ.λπ.

Η Εταιρία μας, καθώς και όλες οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε διασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τον GDPR, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Tα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. 

Πρόσβαση και αντιγραφή

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να μοιράζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Προτού απαντήσουμε στο αίτημά σας, υποχρεούμαστε από το νόμο να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

Αν έχετε λογαριασμό, έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στον λογαριασμό σας στο διαδίκτυο, στο ιστορικό συναλλαγών σας και στις απευθείας μάρκετινγκ επιλογές σας.

Η πρόσβαση αυτή σας επιτρέπει επίσης να διορθώνετε και να αλλάζετε τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μπορείτε, εντός των ορίων του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων, επιτρέποντάς σας να ανακτήσετε τα προσωπικά δεδομένα σε διαλειτουργική μορφή που μας γνωστοποιήσατε αυτόματα όταν δημιουργήσατε το λογαριασμό σας, όπως επίσης και τις επιλογές σας (αγαπημένα προϊόντα κ.λπ.).

Εάν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή πρόσβαση σε άλλα δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

(β) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να είναι εσφαλμένα και να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατά την επεξεργασία τους. Ανάλογα με τον τύπο επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουμε στην κατοχή μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ενότητα παρακάτω «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

γ) Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, συνδρομή σε ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικές προσκλήσεις πωλήσεων για υπηρεσίες και προϊόντα εκτός αυτών που έχετε ήδη εγγραφεί, ή χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών σε αυτόν τον ιστότοπο), έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα σας, αλλάζοντας τις επιλογές συνδρομής σας για άμεσο μάρκετινγκ και ενημερωτικό δελτίο, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για cookies.

δ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι πλέον απαραίτητη, δεδομένης της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας ή ότι οι σκοποί που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή η διατήρησή της είναι αντίθετοι με το νόμο.

 • Έχετε αποσύρει την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας (βλέπε παραπάνω).

 • Διαφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που αφορούν την προσωπική σας κατάσταση.

 • Διαφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

ε) Εναλλακτικά, εντός των ορίων του νόμου, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Λάβετε υπόψη ότι, παρά το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν έχουμε νόμιμο λόγο για να το πράξουμε (για παράδειγμα, για να αποδείξουμε την εκτέλεση μιας σύμβασης) ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στο δικαστήριο ή όταν η άσκηση του δικαιώματος αυτού παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει εάν παραβιάσετε τους Γενικούς Όρους Χρήσης ή Πώλησης.

στ) Δικαίωμα επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6475600

Φαξ: 210 6475628

E-mail: complaints@dpa.gr

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • γραπτώς προς Eταιρείας μας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οδός: Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 50, Τ.Κ. 10681, Αθήνα, Ελλάδα

 • τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 08:00 – 16:00, στο 210-3839627. Για σκοπούς ελέγχου ποιότητας, η κλήση σας καταγράφεται.

 • μέσω email: info@greekbibles.org 

 

Αιτήματα: Εάν διαπιστώσετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά ή ότι τα δεδομένα σας δεν προστατεύονται, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή εάν διαμένετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάλογη Αρχή του τόπου διαμονής σας.

Τροποποίηση της πολιτικής

Μπορούμε περιστασιακά να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική. Αν ναι, θα σας ενημερώσουμε αλλάζοντας την ημερομηνία στην κορυφή της παρούσας πολιτικής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα εκδώσουμε επιπλέον ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, προσθέτοντας μια δήλωση στις αρχικές σελίδες του ιστοτόπου μας ή στέλνοντας σας ένα email). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Cookies όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας για να ενημερώνεστε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων μας και τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία του απορρήτου σας.